По време на изложение СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА 2023 ще научите подробности за стипендиите, които някои от училищата-участници предоставят. Стипендиите са за високи академични постижения, таланти и забележителни изяви в сферите на изкуството, спорта и музиката. Някои стипендии покриват част от таксата за обучение, а други – както таксата за обучение, така и за настаняване. Размерът на стипендиите се определя индивидуално за всеки кандидат, спрямо възрастта, личните качества и постигнатите резултати.

CATS Global Schools – е мрежа от международни училища с кампуси в Кеймбридж, Кентърбъри, Лондон и Бостън (САЩ); колежът за визуални изкуства – Cambridge School of Visual and Performing Arts (CSVPA) в Кеймбридж; както и наскоро присъединилите се към тях Bosworth Independent College и Bournemouth Collegiate School (Великобритания). В тези училища са застъпени академичните програми GCSE (1 или 2 години), Pre-program (1 година), A Level, International Baccalaureate, Foundation Course. Повечето училища предлагат три приемни сесии в годината за ученици на възраст от 14 – 19 год. 

St. Clare’s Oxford е първото пансионно училище в Англия, което започва да предлага подготовка за международната програма IB още през 1976 година. Резултати са впечатляващи: 65 % от учениците получават 35 точки или повече на финалните изпити. Тези оценки нареждат училището в челната десетка на IB училищата в света. Колежът предлага на ученици с отлични академични резултати частична или пълна стипендия, покриваща таксите за обучение и настаняване, като всички кандидатстващи за стипендия преминават през академичен конкурс.

d’Overbroeck’s College отпуска стипендии и награди на ученици с изключителни постижения и потенциал, които имат значителен принос към училищния живот и общност. Стипендиите за академични, художествени, музикални, театрални и спортни постижения достигат до 20% отстъпка от таксата за обучение от таксите за обучение на учениците до 15-годишна възраст, а на тези на възраст на и над 16 години, стипендията достига до 25% отстъпка от таксата за обучение.

King Edward’s School Witley е престижно пансионно училище в Южна Англия, което предлага обучение по програмите GCSE, Pre-Sixth Form, A Level и IB. Възрастта на учениците е 11-18 год. Училището отпуска стипендии за високи академични постижения, както и за ученици с изразени артистични, музикални или спортни таланти.