Въпросите по-долу ще Ви помогнат при избора на подходящо училище.

 • Кои са силните страни на Вашето дете?
 • Кои са слабостите му?
 • Какъв тип личност е то?
 • Какви са извънкласните интереси на детето?
 • Какво го мотивира?
 • С какво обича да се занимава най-много, в какво е най-добро и с какво се гордее?
 • В какъв тип среда ще се чувства най-добре?
 • Какви са целите за образованието му и след него? (В каква насока ще се развива?)
 • Къде искате да се обучава Вашето дете? Дали мястото и държавата са от водещо значение при избора на училище?
 • Колко е голямо училището и какъв е процентът на чуждестранните ученици в него?
 • Колко големи са класовете?
 • Какво включва учебната програма?
 • Какви специални програми и курсове предлага училището?
 • Каква е квалификацията на учителите и какво е съотношението между учители и ученици?
 • Разполага ли училището с център за подпомагане на обучението и създава ли навици за самоподготовка у учениците?
 • Предлага ли училището консултации за продължаване на обучението в университети (колежи)?
 • Какви са условията в общежитията и как се осъществява контролът в тях?
 • Какви са правилата по отношение употребата на алкохол, цигари и наркотични вещества?
 • Какви са правилата при пътуване или излизане извън кампуса?
 • Как се запълва времето на учениците през събота и неделя, по-дългите уикенди и по време на празниците?
 • Как и колко често училището поддържа връзка с родителите на учениците? По какъв начин ще бъдат уведомявани те при възникване на проблеми?