11:00 – 17:00

Индивидуални срещи с представители на училищата

Зала „Да Винчи“ (1 и 2): Индивидуални срещи с представители на училищата

11:30 – 16:20

Презентации

Зала „Микеланджело“: Презентации

11:30 – 12:10

“How best to pick a boarding school?”

Justin Benson, King Edward’s Witley

„Как най-добре да изберем пансионно училище“

(с превод от английски)

12:20 – 13:00

“St Clare’s, Oxford - The First IB School in England”

Rachel Li, St Clare’s, Oxford

„Сейнт Клеърс, Оксфорд – първото IB училище в Англия“

(с превод от английски)

13:10 – 13:50

“Applying to Top Universities around the world”

Jon Peach, Earlscliffe

„Кандидатстване в топ университети по света“

(с превод от английски)

14:00 – 14:40

“A step outside the UK & into Europe”

Sarah Rimini, Inspired Education Group

„Образование на английски език в Европа“

(с превод от английски)

14:50 – 15:30

“Why Choose a Small Swiss Boarding School”

Inessa Molodkina, La Garenne International School

„Защо да изберем малко швейцарско пансионно училище”

(с превод от английски)

15:40 – 16:20

“Pathways to Top British Universities”

Matthew McLarty, Rochester Independent College

„Път към британските топ университети“

(с превод от английски)