speaker-photo

Sarah Rimini, Inspired Education Group

14:00 – 14:40

Saturday 4 November 2023

“A step outside the UK & into Europe”

„Образование на английски език в Европа“

(с превод от английски)