speaker-photo

Sarah Rimini, Inspired Education

14:50 – 15:30

Saturday 5 November 2022

Best IB experience in Europe: UK, Belgium, Italy, Portugal and Switzerland

„Най-добрите IB практики в Европа: Великобритания, Белгия, Италия, Португалия и Швейцария“

(с превод от английски език)